tirsdag den 25. april 2023

Nørrestrand (ved Egebjergvej)

Nørrestrand

I stedet for at følge den markerede sti syd for
 Nørrestrand, prøvede jeg at følge et så godt som ikke eksisterende smattet spor langs Hansted å på nordvestsiden fra P-pladsen ved Egebjergvej. Det var en meget begrænset succes.


Cirka her foretog jeg en u-vendning

fredag den 21. april 2023

Hansted å ved Løvhøj

Hansted å ved Løvhøj 

Efter at have passeret Skanderborgvej fra engene og å-sammenfletningen  fortsatte jeg ved at følge  Hansted å et stykke vej. 

torsdag den 20. april 2023

Lille Hansted å

Lille Hansted å

På denne foto udflugt satte jeg mig for at følge Lille Hansted å. Det blev så strækningen mellem Hansted og Skanderborgvej. Ingen sti, men det var rimeligt fremkommeligt. Det var 20. april 2023